Reference

Reference

2016 R Placeo Rosice – převzetí, uložení odkopávek, dodávka kameniva Alois Mrázek, TOPSTAV s.r.o.
2016 Kanalizace Veverské Knínice – dodávka kameniva ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.
2016 PENAM Rosice – kamenivo do podkladních vrstev PKS stavby a.s.
2016 Startech FAB 2 – zemní práce, odkopávky, uložení odkopávek, zeminová deska FIGAROSTAV, s.r.o.
2016 RD – stavba opěrné zdi z lomového kamene Marie Vlašicová
2015 Modernizace D1 – Ostrovačice – převzetí a uložení stavebních odpadů Skanska a.s.
2015 Rekonstrukce kanalizace Neslovice – dodávka kameniva EUROVIA CS, a.s.
2015 Lesní cesta Hubertka – dodávka kameniva AQUASYS spol. s r.o.
2015 PENAM Rosice – převzetí a uložení stavebních odpadů, dodávka kameniva MACHÁČEK-TRYMET s.r.o.
2015 Hotel Victory Popůvky – dodávka kameniva SEDOS stavby a.s.
2015 Středisko firmy MILT s.r.o. – zemní práce, výstavba opěrné gabionové zdi MILT s.r.o.
2014 Třídění betonové suti mobilním třídičem Combo na akci Slatina Alois Mrázek, s.r.o.
2014 Zemní práce na RD v Omicích včetně uložení odkopávek EFEF, spol. s r.o.
2014 Zemní práce na výrobním areálu Startech FAB 2 – naložení a odvoz výkopku do lomu v Omicích Figarostav s.r.o.
2014 Zemní práce na výrobním areálu Startech FAB 2 – zeminová deska Figarostav s.r.o.
2014 Zhotovení gabionové stěny na akci „Blansko“ LP staving s.r.o.
2014 Výstavba opěrné zdi z lomového kamene Marie Vlašicová
2013 Zemní práce na akci Popůvky F & K & B,a.s.
2013 Výrobní areál Startech FAB 2″ – výkopy a odkopávky – 1. etapa před demolicí objektů Figarostav s.r.o.
2013 Čištění silážního žlabu na stavbě Nový Startech, Rosice, ul. Říčanská Figarostav s.r.o.
2013 Demolice objektů kravína, demolice seníku Figarostav s.r.o.
2013 Práce na stavbě objektu SO 03 HTÚ STARTECH FAB 2 – Rosice, parkoviště Figarostav s.r.o.
2013 Drcení směsných betonových odpadů  „Akce Žabčice“ GEDOS NOVÝ JIČÍN staveb.spol., a.s.
2013 Středisko firmy HUTIRA – BRNO, s. r. o.  v Popůvkách HUTIRA – Brno s.r.o.
2013 Práce spojené s drcením a tříděním stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2013 Práce na stavbě haly Uchytil UCHYTIL s.r.o.
2013 Zhotovení zeminové desky v přístavku haly v areálu firmy Uchytil na stavbě haly Uchytil UCHYTIL s.r.o.
2012 Drcení betonu a třídění betonových recyklátů na akci Královopolská – KOMFORT Alois Mrázek, s.r.o.
2012 Práce v areálu firmy HUTIRA  – BRNO v k. ú. Popůvky u Brna HUTIRA – Brno s.r.o.
2012 Odvodnění pláně FVE na pozemku parc. č. 1526/6 HUTIRA FVE – OMICE, a.s.
2012 Nakládka zeminy kolovým nakladačem  LIEBHERR na akci TR Sokolnice Ing. Bronislav Vala
2012 Drcení kameniva kuželovým drtičem v kamenolomu Vranov Kalcit s.r.o.
2012 Recyklace (drcení a třídění) stav.suti v areálu Pila Jehnice MODESTAV s.r.o.,
2012 Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2012 Demolice skladu topného oleje včetně recyklace stavebních odpadů v rámci akce „Moravský Krumlov – Letní koupaliště“ PŘEMYSL VESELÝ stavební
2012 Demolice skladových hal v areálu RENOMAGu včetně opravy pracemi dotčené části plynovodu RENOMAG spol. s r.o.
2012 Recyklace stavebního odpadu Správa majetku města Mor.Krumlov
2011 Práce v areálu firmy HUTIRA  – BRNO v k. ú. Popůvky u Brna: HUTIRA – Brno s.r.o.
2011 Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2010 Práce na úpravě pláně  pro stavbu fotovoltaické elektrárny FVE – OMICE DIAMATIS, spol. s r.o.
2010 Drcení kameniva ve dnech 9.-13.12.2010 v Padochově Dušan Hort
2010 Přípravné a zemní práce na p.č. 1690/55 k.ú. Modřice HUTIRA – Brno s.r.o.
2010 Podrcení stavebního odpadu  na akci Nové Bránice-vodovod a kanalizace Outulný, a.s.
2010 Podrcení stavebního odpadu  na akci Nové Bránice-vodovod a kanalizace na akci Náměšť nad Oslavou Outulný, a.s.
2010 Práce spojené s drcením a tříděním stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2009 Dodávka materiálu a prací na stavbě : podklad zpevněných ploch v areálu Aeroklubu Brno na letišti Tuřany Aeroklub Brno – Slatina
2009 Drcení stavbních odpadů na akci Rozvodna a trafostanice Sokolnice Ing. Bronislav Vala
2009 Podrcení betonové suti na stavbě Brno-Tuřany Inženýrské stavby spol. s r.o.
2009 Práce bouracím kladivem Montabert 1200 na nosiči KOBELCO při rozpojování nadměrných kamenů v lomu Vranov Kalcit s.r.o.
2009 Hutněné zeminové desky na stavbě „Olympia MANAG MS, a.s.
2009 Drcení a třídění stavebnách odpadů vč.rozpojení nadměrných kusů bouracím kladivem na akci Ćerná Hora-Selkov Městys Černá Hora
2009 Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2008 Přípravné a zemní práce – Modřice p.č. 1690/55 HUTIRA – Brno s.r.o.
2008 Drcení ŽB na akci Kampus Brno KAPOUN s.r.o.
2008 Hutněné zeminové desky na stavbě „Olympia-Brno, zásypy zásobovacích tunelů, provedení zeminových desek pro nové skladovací haly MANAG MS, a.s.
2008 Drcení a třídění inertního materiálu na skládce v Černé Hoře Městys Černá Hora
2008 Drcení a třídění odkopávek na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2008 Práce provedené na parcele p.č. KN 1690/55 v k.ú. Modřice ROVA-CZECH a.s.
2008 Práce provedené na parcele p.č. KN 1690/52 v k.ú. Modřice TERRAMET TRADE, s.r.o.
2008 Zpracování stavebních odpadů podrcením mobilním drtičem EXTEC ZEMAKO s.r.o.
2007 Přípravné a zemní práce – Modřice p.č. 1690/55 HUTIRA – Brno s.r.o.
2007 Drcení železobeton. odpadů na akci Rozvodna a trafostanice Sokolnice Ing. Bronislav Vala
2007 Drcení kameniva mobilním  čelisťovým drtičem EXTEC 10 LOMY, spol. s r.o.
2007 Drcení a třídění inertního materiálu na skládce v Černé Hoře v termínu 11.5.-25.6.2007 mobilním třídičem COMBO a mobilním drtičem EXTEC za nakládky rypadlem Kobelco a nakladačem Liebherr Městys Černá Hora
2007 Drcení a třídění odkopávek na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
2007 Přípravné a demoliční práce RENOMAG spol. s r.o.
2007 Bourací práce, hrnutí a úprava pláně, provedené ve dnech 16.11.-20.12.2007 v areálu fy. Remonag RENOMAG spol. s r.o.
2007 Práce na administrativní budově v areálu firmy K terminálu 7, 619 00 Brno UCHYTIL s.r.o.
2007 Práce strojem JCB 2 CX (bourací práce, nakládka a překládka staveb.odpadů) na stavbách : BETON-BROŽ Otnice, kamenolom Želešice, na odstranění stavby na pozemku p.č. 1560 k.ú.Rosice ZEMAKO s.r.o.
2004-2008 Cihelna Modřice, sanace a rekultivace území bývalého hliniště GAUTE, a.s., Brno

Reference