Nabídka

Nabídka

Nabídka prací, produktů kamenolomu,  mechanizace, zemních a demoličních prací

Společnost HUTIRA působí v oblasti těžby a zpracování kameniva, v zemních pracích, rekultivacích, stavebních pracích a demolicích již od roku 1990. Návazně podniká v oblasti nakládání se stavebními odpady, recyklací stavebních odpadů, jejich zpracováním u producentů, případně odvozem, zpracováním a uložením ve vlastní provozovně – kamenolomu Omice. Od r. 2002 zajišťuje, provádí a zhotovuje stavby pro zlepšení vlastností podloží, asanace a sanace území pro investiční výstavbu.

Pro stavební výkopové práce, nakládku odkopávek, přemisťování sypaniny a jiné přesuny hmot na staveništích, pro stavební, demoliční a bourací práce, pro recyklaci a třídění stavebních odpadů na stavbách, skládkách, zemnících a kamenolomech Vám nabízí :

 • demolice stavebních objektů
 • přípravu území pro výstavbu včetně likvidace sutí, ekologických zátěží a odkopávek
 • hutněné násypy, zeminové a základové desky pro investiční výstavbu
 • drcení kameniva, stavebních odpadů a odkopávek mobilním pásovým drtičem EXTEC 10; dle potřeby i s vytříděním na požadovanou frakmentaci na skládkách a stavbách objednatelů
 • třídění kameniva, stavebních odpadů a recyklátu mobilními pásovými dvousítnými třídiči KEESTRACK COMBO 2712 T a KEESTRACK NOVUM 4215 (na stavbách objednatelů)
 • přistavení kontejnerů na místo původu stavebního odpadu,  odvoz a likvidaci  ve vlastním zařízení pro zneškodňování stavebních odpadů
 • dodávku lomového kamene, štěrkovin a štěrkopísků  z vlastní surovinové základny vč. dovozu na stavby
 • dodávku kameniva pro gabionové konstrukce a opěrné zdi
 • práci sacím bagrem MTS při hloubení,výkopech a transportu  odsátím suchých i mokrých  materiálů  ze ztížených prostorových poměrů, křížení inž. sítí a při havarijních situacích
 • práci rypadly DOOSAN DX 225 LC a HYUNDAI R 360 na pásových podvozcích s podkopovou lžící 1,00 m3, (1,70 m3 ) a dosahem do hl. 6,00 m, (6,60 m).
 • práci hydraulickým kladivem MONTABERT 1200/1600 kg na nosiči s pásovým podvozkem HYUNDAI R 360
 • práci čelními nakladači LIEBHERR 544 s objemem lžíce 3,00 m3, HITACHI ZW 310 se lžící ,00m3                                                                                             

Jsme připraveni operativně řešit a plnit stavební zakázky na přípravě území pro budoucí investiční záměry.
Ceny pro stavební zakázky budou předmětem vzájemné dohody a smluvního ujednání.